Velkomen til barnehage/SFO portalen i Finnøy kommune!
Hagatoppen barnehage administrerer avdeling Hesby på Steinnesvåg. Ombo barnehage administrerer avdeling Halsnøy. Dersom du ønsker plass på Hesby eller Halsnøy, må du skrive i kommentarfeltet mot slutten av utfylling av søknaden, om du ønsker plass der, kva barn dette gjeld for og alder på barna.Ny søknad
For å leggje inn ny søknad vel du Barnehage eller SFO i menyen over.
DU TRENG IKKJE LOGGE INN FOR Å SØKJE OM PLASS.
Det samme gjeld ved søknad om overflytting til ein annan barnehage.

Endre søknad
For å endre ein søknad må du vere innlogga.

Endre plass / Seie opp
For å endre eller seie opp ein plass må du vere innlogga. Gå til plasseringane mine

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.februar!
Søknadar som har kome etter fristen vert handsama sjølv om det ikkje lenger gir rett til plass. Du vil få eit svar innan april.